27 lutego 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystym otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego w Zambrowie.

Wysoką rangę uroczystości nadał udział w otwarciu hali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego.

Poseł Jarosław Zieliński przesłał podziękowanie za zaproszenie na tę szczególną uroczystość na ręce Starosty Zambrowskiego Pana Stanisława Rykaczewskiego,Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego Pana Józefa Dąbrowskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Pana Jana Mariana Pilcha. Napisał w nim m.in:

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystym otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie,które miało miejsce 27 lutego 2009 roku.

Udział w uroczystości oddania do użytku tego obiektu sportowego,tak bardzo potrzebnego i oczekiwanego przez młodzież i całe środowisko szkolne,był również dla mnie jako posła tej Ziemi i człowieka przez wiele lat związanego z edukacją radosnym przeżyciem. Moja radość z ukończenia tego dzieła jest tym większa,że od początku towarzyszyłem jego powstawaniu i starałem się je w miarę posiadanych możliwości wspierać.

Czuję się zaszczycony,że mogłem w sposób uroczysty z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego odebrać przygotowany przez Dyrektora Szkoły,Radę Pedagogiczną,Radę Rodziców i Uczniów grawerton "z wyrazami podziękowania za osobisty wkład i zaangażowanie w budowę hali sportowej przy Zespole Szkól Ogólnokształcących w Zambrowie". Znajdzie się on w moim Biurze Poselskim na honorowym miejscu wśród innych znaków wspólnych działań na rzecz dobra wspólnego i będzie mi oraz moim wyborcom i gościom przypominał radość tych wydarzeń.

Wczytując się w przywołane na zaproszeniu zdanie Ojca Świętego Jana Pawła II pragnę życzyć,aby dobre i nowoczesne warunki ćwiczenia sprawności ciała stanowiły jednocześnie wsparcie dla kształtowania charakteru uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie i całej zambrowskiej młodzieży,a w konsekwencji przyczyniły się do jej przyszłych sukcesów w dorosłym życiu.

foto

na zdjęciu od lewej: Poseł Jarosław Zieliński,Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski,Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski,Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski,Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra,Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej.

foto

na zdjęciu od lewej: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski,Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski,Poseł Jarosław Zieliński,Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski,Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski,Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski.

foto

na zdjęciu od lewej: Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski,Poseł Jarosław Zieliński,Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski,Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski,Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski.

foto

na zdjęciu od lewej: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski,Poseł Jarosław Zieliński,Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra,Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski,Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński,Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski.

foto

na zdjęciu m.in. od lewej: Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski,Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Jan Dąbrowski,Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski,Poseł Jarosław Zieliński,Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra,Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński,Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski

foto

na zdjęciu od lewej: Poseł Jarosław Zieliński,Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra,Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński,Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski,Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski.