16 czerwca 2020 roku wziąłem udział w otwarciu przebudowanego odcinka drogi gminnej nr 101780B we wsi Malesowizna w gminie Jeleniewo (powiat suwalski).

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej – droga we wsi Malesowizna” zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość zadania to 1 550 377,09 zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 760 428,54 zł, natomiast wkład własny gminy to 789 948,55 zł.

Program budowy dróg lokalnych jest bardzo potrzebny gminom i ich mieszkańcom, rząd Prawa i Sprawiedliwości przychodzi z pomocą w rozwiązywaniu nabrzmiałego problemu braku dobrej jakości dróg lokalnych, wymagających budowy i modernizacji. Potrzeb w tej sferze jest bardzo dużo i dlatego został utworzony Fundusz Dróg Samorządowych służący wspieraniu środkami z budżetu państwa samorządów – gmin i powiatów. Na ogół dofinansowanie jest udzielane w wysokości 50% kosztów inwestycyjnych, a w szczególnych przypadkach – przy spełnieniu określonych kryteriów także i w większym wymiarze, nawet do 80% kosztów.

Nawiązując do programu „Łącząc Europę”, którego środki służą budowie dużych dróg o znaczeniu międzynarodowym dodałem, że pomoc z Funduszu Dróg Samorządowych łączy nasze gminy i powiaty, tak jak droga, którą dzisiaj otwieramy łączy trzy gminy oraz drogi gminne z drogą powiatową.

 

Relacje Medialne:

https://bialystok.tvp.pl/48551713/nowa-droga-w-sercu-suwalskiego-parku-krajobrazowego

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/185397

http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/aktualnosci—ug/uroczyste-otwarcie-drogi-we-wsi-malesowizna/#uroczyste-otwarcie-drogi-we-wsi-malesowizna

Droga łącząca 3 gminy