12 września 2016 roku nastąpiło uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury,przebudowanej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dokonano przecięcia wstęgi oraz poświęcenia drogi. Podczas uroczystości reprezentował mnie Pan Leszek Dec – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Relacje medialne:

foto

foto