24 stycznia 2017 roku uczestniczyłem w uroczystym otwarciu i poświęceniu nowo wybudowanej drogi gminnej w Łasze (gmina Turośl,powiat kolneński). W drugim półroczu 2016 roku gmina Turośl,przy udziale środków z budżetu państwa,wykonała w dwóch etapach przebudowę drogi gminnej relacji Łacha – Popiołki – Szablaki – Adamusy. Powyższe zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach likwidacji szkód spowodowanych podwyższeniem wód gruntowych i powierzchniowych,jak również wzrostem poziomu wody i zatorem na rzece Pisa,który miał miejsce w 2013 roku. Dofinansowanie MSWiA w wysokości prawie 1 mln 300 tys. zł stanowiło większość kwoty potrzebnej do zrealizowania przebudowy drogi. W uroczystości wzięli udział licznie mieszkańcy,którzy na czele z Panem Piotrem Niedbałą – Wójtem Gminy Turośl dziękowali za przychylenie się do ich próśb i pomoc w realizacji tej potrzebnej inwestycji. 

Poświęcenia drogi dokonał Proboszcz Parafii Leman Ksiądz Roman Zaręba.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto