27 lutego 2017 roku uczestniczyłem w uroczystym otwarciu i poświęceniu przebudowanych dróg powiatowych na terenie gminy Śniadowo (powiat łomżyński). Pieniądze na remont dróg pochodziły z rezerwy przeznaczonej na likwidowanie skutków klęsk żywiołowych w ramach budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2016 roku MSWiA przyznało w formie promes pomoc powiatowi łomżyńskiemu na kwotę ponad 1,8 mln zł,co stanowiło 80% kosztów budowy. W ramach tej kwoty zrealizowano remont dwóch odcinków dróg pomiędzy miejscowościami Jakać Dworna – Stara Jakać oraz Jakać Borki – Stare Szabły.

To bardzo ważne,aby wspierać lokalne wspólnoty. Zrealizowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym,a także przyczyni się do wzrostu dostępności gospodarczej dla intensywnie rozwijających się indywidualnych gospodarstw rolnych na tym terenie.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto