14 kwietnia 2015 roku na zaproszenie Burmistrza Supraśla (powiat białostocki) dr. Radosława Dobrowolskiego oraz Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Adama Jakucia uczestniczyłem w uroczystości otwarcia po przeprowadzonej modernizacji Domu Ludowego w Supraślu. W swoim wystąpieniu pogratulowałem władzom miasta i jego mieszkańcom nowoczesnego ośrodka kultury,jakim będzie wyremontowany Dom Ludowy. Jest on przygotowany do pełnienia wielu funkcji kulturalnych – miejsca spotkań twórczych,odbywania koncertów muzycznych,kina czy teatru. Podkreśliłem,że historia Domu Ludowego oddanego do użytku w okresie międzywojennym w 1934 roku jest zobowiązaniem dla współczesnych jego użytkowników. Nosił on w tamtym czasie imię Marszałka Józefa Piłsudskiego,co powinno inspirować do kształtowania poprzez kulturę wartości i postaw patriotycznych oraz umacniania idei służby Ojczyźnie.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali recytacji fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w wykonaniu Teatru „Wierszalin” oraz recitalu Chopinowskiego Krzysztofa Trzaskowskiego.

foto

foto

foto