22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w otwarciu delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach.

Podczas wystąpienia przypomniałem, że powstrzymanie likwidacji i odbudowa zlikwidowanych instytucji była częścią mojego programu w wyborach parlamentarnych 2015 roku, zgodnego z programem Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyło to zamykanych wcześniej posterunków Policji i Straży Ochrony Kolei, placówek Poczty Polskiej, sądów rejonowych, szkół i placówek kultury, połączeń kolejowych itd. Decyzja o przywróceniu suwalskiej delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest więc jednym z elementów realizacji programu wyborczego.

Przybliżając cel i zadania delegatury powiedziałem, że obywatele muszą mieć blisko nie tylko do swojej gminy, ale i do swojego państwa. Administracja rządowa wypełnia wiele ważnych zadań w stosunku do obywateli oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji. Obecność państwa nie powinna kończyć się na wojewodzie i mieście wojewódzkim, w którym ma on swoją siedzibę, dlatego też ważną decyzją będzie powołanie kierownika delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Będzie on przedstawicielem wojewody nie tylko w sprawach obsługiwanych przez zamiejscowe stanowiska pracy poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, lecz również w innych sprawach należących do kompetencji wojewody jako reprezentanta rządu w województwie.

W 1999 roku, na podstawie statutu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w byłych miastach wojewódzkich utworzone zostały następujące delegatury – placówki zamiejscowe: Placówka Zamiejscowa w Łomży oraz Placówka Zamiejscowa w Suwałkach. Delegatura w Suwałkach została zlikwidowana w 2009 roku przez koalicję PO-PSL. Wówczas zatrudnionych w niej było 20 osób.

Podczas uroczystości szyld oraz pomieszczenia delegatury poświęcił ks. Kazimierz Gryboś – Proboszcz Parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Wzięli w niej udział również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele suwalskich instytucji, służb mundurowych oraz samorządowcy.

 

Relacje medialne:

http://www.suwalki24.pl/article/1,mniej_wyjazdow_do_bialegostoku_w_suwalkach_znow_dziala_delegatura_podlaskiego_urzedu_wojewodzkiego

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/151582