13 grudnia 2010 grudnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Regionu,Regionalnej Komisji Rewizyjnej,przewodniczący oddziałów podlaskiej „Solidarności” oraz zaproszeni goście. Obecny był Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki.

Składając życzenia świąteczne i noworoczne poseł Jarosław Zieliński,nawiązując do przypadającej w tym dniu 29. Rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego,przypomniał rolę „Solidarności” w czasach walki z komunistycznym totalitaryzmem. „to dzięki wielkiemu ruchowi „Solidarności” – powiedział poseł – mamy dzisiaj wolne państwo,które należy do NATO i jest członkiem wspólnoty europejskiej. Dzięki jej walce możliwy był upadek muru berlińskiego,a Europa Środkowa i Wschodnia zrzuciła komunistyczne jarzmo sowieckie”.

Nawiązując do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce Jarosław Zieliński powiedział: „To samo źródło siły i mądrości społeczeństwa,jakim było i jest umiłowanie prawdy i wolności,jest dzisiaj potrzebne,abyśmy spoza mgły,która nas spowija mogli jak najszybciej,gdy ta mgła opadnie,otworzywszy szeroko oczy zobaczyć drogę do „Królestwa naprawdę wolnych Polaków”.