20 Grudnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystości wigilijnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Wasilkowie. Na ręce Komendanta Wojewódzkiego OHP w Białymstoku Wieńczysława Andrzeja Targa poseł złożył podziękowanie za aktywność w rozwiązywaniu trudnych problemów młodzieży oraz pogratulował efektów działalności edukacyjnej.

Poseł Jarosław Zieliński złożył także kadrze instruktorsko – pedagogicznej i młodzieży życzenia świąteczno – noworoczne.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli duchowni Kościoła Katolickiego na czele z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą Białostockim Edwardem Ozorowskim oraz duchowni Kościoła Prawosławnego.