21 listopada 2016 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku w związku z obchodami Święta Niepodległości odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem podlaskich służb mundurowych – Policji,Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Podczas apelu wręczyłem funkcjonariuszom poszczególnych formacji wyróżnienia i awanse służbowe. Jeden z policjantów został także wyróżniony nagrodą pieniężną za interwencję,dzięki której uratowany został nieprzytomny mężczyzna. Funkcjonariusz podjął skuteczną resuscytację doprowadzając do przywrócenia i podtrzymania jego czynności życiowych. 
Wyróżnianie wśród funkcjonariuszy postaw godnych naśladowania jest bardzo ważne,ponieważ daje im to motywację i inspiruje do dalszej służby. Ponadto inni widzą,że profesjonalna,oddana służba jest zauważana i doceniana.

W uroczystościach udział wzięli szefowie podlaskich służb mundurowych – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt,a także komendanci powiatowi i miejscy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej,komendanci placówek Straży Granicznej,kapelani,wyróżnieni funkcjonariusze,przedstawiciele innych podlaskich służb mundurowych i zaproszeni goście.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto