11 Listopada 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 96. rocznicy odzyskania niepodległości,zorganizowanej przez władze samorządowe Suwałk. Rozpoczęły się one Mszą św. w intencji Ojczyzny koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Suwałkach zgromadziły wyjątkowo liczne grono mieszkańców Suwałk. W swoim wystąpieniu,którego treść oparłem na refleksji ze swojego listu przygotowanego z okazji 11 listopada (zob. treść listu) powiedziałem,że duża liczba uczestników uroczystości wynika z jednej strony z historycznego wydarzenia,jakim jest powrót Marszałka Józefa Piłsudskiego do Suwałk w postaci jego pomnika (dotychczas miasto,poza Dębem Wolności w Parku im. Konstytucji 3 Maja,nie miało symbolicznego miejsca związanego z odzyskaniem niepodległości Polski),z drugiej zaś wiąże się ze świadomością wielkiej wartości własnego,niepodległego państwa wobec współczesnego zagrożenia odradzającym się imperializmem rosyjskim.

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zatytułowanym „A to Polska właśnie”,który odbył się w Suwalskim Ośrodku Kultury z okazji Święta Niepodległości.

foto

foto

foto