23 października 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystości odsłonięcia miejsca pamięci narodowej poświęconego żołnierzom 24 batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” w gminie Giby. W swoim wystąpieniu Poseł przywołując słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

„Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami
szli żołnierze z Westerplatte(…)
a lato było piękne tego roku (…)
a na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety”

powiedział,że Polska we wrześniu 1939 roku miała swoje drugie Westerplatte,którym była bohaterska obrona wschodnich granic Rzeczypospolitej przed sowieckim najeźdźcą i martyrologia wschodu lat 1939-1945 (Obława Augustowska),a nawet lat późniejszych – do 1956 roku. Obowiązkiem ludzi współczesnych,którzy korzystają z wartości,jaką jest niepodległe państwo polskie jest pamięć o bohaterach i ofiarach,którym tę wolność zawdzięczamy. Jest to jednak nie tylko sprawa moralnego zobowiązania,lecz także zachowania tożsamości i świadomości narodowej przyszłych pokoleń jako fundamentu niepodległej i suwerennej Polski.

foto

foto

foto

foto