22 września 2018 roku (sobota) w Berżnikach wziąłem udział w odsłonięciu i poświęceniu obelisku upamiętniającego żołnierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich walczących o niepodległość Rzeczypospolitej w Bitwie Niemeńskiej 1920 roku w ramach corocznych obchodów Bitwy Niemeńskiej. Uroczystości zostały objęte przeze mnie honorowym patronatem.

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, że wciąż mówi się za mało o Bitwie Niemeńskiej, co w dużej mierze jest winą władz PRL, które usunęły ją z podręczników:

Bitwa Niemeńska powinna stać się ważną częścią świadomości Polaków, bo jeżeli człowiek nie ma pamięci, to nie wie kim jest. Tak samo naród, jeżeli nie ma pamięci, nie wie kim jest. Wtedy mamy do czynienia z ułomnością patriotyzmu, a ten musi się opierać na wiedzy historycznej. To bardzo cenne, że ta rocznica jest obchodzona na ziemi sejneńskiej i sokólskiej, ale musimy czynić wszystko, aby bitwa i jej znaczenie były znane wśród większości Polaków.

W uroczystości wzięła udział również Pani Eugenia Kula, Prezes Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin oraz doradca Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego Pan Romuald Łanczkowski.

Po odsłonięciu obelisku wziąłem również udział w uroczystości nadania imienia Wiktorii Niemeńskiej rondu w Poćkunach. W miejscu dawnego, niebezpiecznego skrzyżowania z niewielką wysepką powstało rondo z pięcioma wlotami, zbierające w jeden węzeł drogi: krajową nr 16, wojewódzką Sejny-Poćkuny, powiatową Poćkuny-Berżniki oraz gminną Poćkuny-Sztabinki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na tę inwestycję 5 mln zł. 

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/160042

http://przeglad-sejnenski.pl/kat/aktualnosci/uroczystosc-na-rondzie-w-pockunach-im-wiktorii-niemenskiej