24 stycznia 2017 roku wziąłem udział w odprawie służbowej z funkcjonariuszami Policji w Kolnie. Przed jej rozpoczęciem na placu Komendy został uroczyście oddany do użytku radiowóz przeznaczony dla Wydziału Ruchu Drogowego kolneńskiej Komendy. Poświęcenia samochodu dokonał Biskup Łomżyński Jego Ekscelencja Ksiądz Janusz Stepnowski.
Następnie w siedzibie jednostki odbyło się podsumowanie wyników pracy Policji na terenie miasta i powiatu kolneńskiego w 2016 roku.

Podziękowałem policjantom za ostatni rok,który wymagał od nich wytężonej pracy,m. in. ze względu na wprowadzanie zmian w zakresie funkcjonowania tej formacji. Omówiłem również zagadnienia związane z programem modernizacji służb mundurowych w najbliższych latach,który stanowi dla Policji wielką szansę na podwyższenie skuteczności swojej pracy. Bardzo ważne,aby środki,które zostaną przeznaczone m. in. na unowocześnienie sprzętu formacji były optymalnie wykorzystane. Funkcjonariusze muszą kontynuować także proces zbliżania Policji do społeczeństwa. Służy temu chociażby wzmocnienie roli dzielnicowych,którzy pełnią swoją służbę najbliżej mieszkańców.

W dalszej części odprawy Komendant Powiatowy Policji w Kolnie mł. insp. Artur Żebrowski przedstawił wyniki pracy kolneńskich policjantów w 2016 roku. Wśród priorytetowych zadań jednostki w 2017 roku wskazał poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach w powiecie kolneńskim.

W odprawie wzięli udział i zabrali głos także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto