20 stycznia 2017 roku uczestniczyłem w odprawie służbowej funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,podczas której podsumowano wyniki pracy bielskiej Policji w minionym 2016 roku oraz określono priorytety działań policjantów na bieżący rok.

W swoim wystąpieniu zaznaczyłem jak ważne jest,aby polska Policja pełniła służbę blisko ludzi. W tym celu m. in. wzmacniana jest pozycja dzielnicowych oraz odtwarzane są zlikwidowane za rządów koalicji PO-PSL posterunki Policji. Bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom odgrywa także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podziękowałem bielskim funkcjonariuszom za profesjonalną służbę podkreślając,że aż 72% społeczeństwa pozytywnie ocenia pracę formacji. Policjanci z Bielska Podlaskiego zanotowali w 2016 roku znaczny wzrost wykrywalności przestępstw,zarówno kryminalnych,jak i tych najbardziej uciążliwych dla mieszkańców (w kategoriach przestępstw rozbójniczych osiągnęła ona poziom 81,3%).

W odprawie wzięli udział m. in. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tadeusz Romańczuk,Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Pietraszko,Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim mł. Insp. Anna Bajeńska,przedstawiciele władz samorządowych,prokuratury oraz innych służb mundurowych.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto