31 maja 2017 roku w MSWiA odbyła się odprawa komendantów wojewódzkich Policji,podczas której wspólnie z Panem Ministrem Mariuszem Błaszczakiem zobowiązaliśmy szefów poszczególnych garnizonów Policji do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie przypadki przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy w podległych jednostkach.

Uczulaliśmy komendantów na fakt,że policjanci posiadający daleko idące uprawnienia wobec obywateli muszą być stanowczy,ale powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa i działać zgodnie z najwyższymi standardami.

Priorytetem MSWiA jest doprowadzenie – dzięki odpowiedniemu nadzorowi jednostek przez komendantów oraz powstającemu w Ministerstwie Biuru Nadzoru Wewnętrznego – do szybkiego i jednoznacznego wyjaśniania wszystkich nieprawidłowości,których funkcjonariusze dopuszczają się w swoich działaniach. Ci,którzy nie realizują słów policyjnej przysięgi,nie przestrzegają prawa i zasad etyki służbowej,muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.

foto

foto

foto