13 lutego 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w odprawie kadry kierowniczej Straży Granicznej, która odbyła się w Komendzie Głównej SG.

Podczas odprawy komendanci poszczególnych oddziałów poinformowali o realizacji programu modernizacji służb mundurowych na ich terenie oraz przedstawili problemy wymagające rozwiązania.
Za ich pośrednictwem podziękowałem wszystkim funkcjonariuszom za profesjonalne działania zapewniające bezpieczeństwo państwa i obywateli wobec europejskiego kryzysu migracyjnego oraz zapowiedziałem wsparcie MSWiA dla tej ważnej formacji w stwarzaniu właściwych warunków do wykonywania przez nią jej ustawowych zadań.

Podczas odprawy zostały poruszone m. in. najważniejsze problemy dotyczące ochrony granic zewnętrznych Polski czy zwalczania nielegalnej migracji.