21 grudnia 2019 roku (sobota) w Płocicznie (gmina Suwałki) do użytku został oddany plac manewrowy przy miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

W listopadzie druhowie z Płociczna otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, a jeszcze przed końcem roku została zrealizowana inwestycja polegająca na utwardzeniu placu przed remizą. Zadanie po połowie sfinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Gmina Suwałki.