25 listopada 2016 roku uczestniczyłem w oficjalnym oddaniu do użytkowania i poświęceniu nowego odcinka drogi łączącej obwodnicę Augustowa z drogą wojewódzką nr 655 w kierunku Olecka. Pozwoli ona pojazdom zjeżdżającym z obwodnicy Augustowa i kierującym się na Olecko ominąć miejscowość Raczki. Dotyczy to w szczególności pojazdów ciężarowych,które do tej pory zmuszone były korzystać z dróg biegnących przez środek miejscowości.

Podkreśliłem,że oddany do użytku fragment drogi będzie spełniał funkcję "małej obwodnicy" Raczek. Dzięki tej inwestycji wzrośnie poziom bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego w gminie Raczki. Zabudowa mieszkalna miejscowości usytuowana jest blisko głównej drogi,przez którą dotychczas przetaczał się wzmożony ruch ciężarowy,co powodowało zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu. Wybudowany łącznik zapobiegnie także nasilonej degradacji dróg gminnych,ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Na uroczystości otwarcia drogi obecny był m. in. Pan Jerzy Doroszkiewicz,Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Relacje medialne:

foto

foto