14 sierpnia 2016 roku uczestniczyłem w suwalskich obchodach Święta Wojska Polskiego zorganizowanych przez 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej. Rozpoczęła je Msza św. odprawiona w kościele pw. św. Aleksandra. Następnie na Placu Marii Konopnickiej odbył się uroczysty apel oraz piknik militarny przygotowany przez żołnierzy 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej,którzy zaprezentowali pokaz musztry paradnej oraz sprzęt i wyposażenie wojskowe miejscowej jednostki.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce,musimy rozbudować polską armię,zwiększyć obecność w Polsce wojsk NATO i umocnić sojusz z Paktem Północnoatlantyckim oraz utworzyć formację obrony terytorialnej. Odradzający się coraz wyraźniej imperializm rosyjski sprawia,że zagrożenie odczuwalne jest szczególnie w północno-wschodniej Polsce,w sąsiedztwie tzw. przesmyku suwalskiego. Przywołałem także pamięć bohaterów walk o niepodległość w całych naszych dziejach,którym zawdzięczamy także naszą dzisiejszą wolność. Słowa wsparcia skierowałem także do żołnierzy strzegących obecnie suwerenności naszej Ojczyzny. Podkreśliłem również,że Święto Wojska Polskiego to okazja do podziękowania wszystkim,którzy kształtują w polskim społeczeństwie – w domach,w szkołach,w środkach przekazu,w kościele i podczas uroczystości,takich jak dzisiejsza – postawy służby Polsce i wiary w jej możliwości. Pozostałą część wystąpienia oparłem na refleksji wyrażonej w liście okolicznościowym z okazji 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego (zob. treść listu).

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto