15 sierpnia 2016 roku wziąłem udział w obchodzonym tradycyjnie co roku w Sokółce Święcie Wojska Polskiego przywołującym do zbiorowej pamięci Bitwę Warszawską z 1920 roku. W tym roku minęło 96 lat od Cudu nad Wisłą,a więc bitwy polsko-bolszewickiej stoczonej na przedpolach Warszawy,dzięki której inwazja rosyjskiego imperializmu i bolszewickiej ideologii na cywilizację Zachodu została zatrzymana. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w intencji Ojczyzny w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Sokółce,podczas której kazanie wygłosił Ksiądz Biskup Henryk Tomasik,Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Dalsza część obchodów odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,gdzie złożono wieńce i odczytano apel poległych.

W swoim wystąpieniu przywołałem pamięć Polaków,którzy w wielkim patriotycznym zrywie sprzed 96 lat pokonali najpotężniejszą wówczas armię świata,jaką była Armia Czerwona. W obliczu pojawiających się w ostatnim czasie głosów o potrzebie przywrócenia małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim poprosiłem,aby problem ten rozpatrywać w kategoriach bezpieczeństwa państwa,a nie interesów indywidualnych,lokalnych czy regionalnych. Bitwa Warszawska przypomina nam,że w naszych dziejach Naród Polski odnosił wspaniałe zwycięstwa,które kształtowały nie tylko jego własny los,ale wyznaczały także bieg zdarzeń w Europie. Słowa wdzięczności skierowałem także do żołnierzy strzegących dzisiaj naszej wolności oraz do wszystkich,którzy kształtują w Polakach patriotyczne postawy służby swojej Ojczyźnie. Pozostałą część wystąpienia oparłem na refleksji wyrażonej w liście okolicznościowym z okazji 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego (zob. treść listu).

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto