12 sierpnia 2022 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystościach zorganizowanych z okazji Święta Wojska Polskiego w garnizonie Suwałki. Odbyły się one w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystego apelu Dowódca Pułku płk Krzysztof Świderski przedstawił aktualny stan organizacyjny i plany rozwojowe Pułku. Zasłużeni żołnierze otrzymali awanse, wyróżnienia i nagrody.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.: ” Dobrze się stało, że po 9 latach nieobecności mamy znowu w Suwałkach jednostkę wojskową o strukturze pułku. Wobec rosyjskiego imperializmu, który ujawnił swoje aktualne groźne oblicze w napaści Rosji na Ukrainę istnieje oczywista i pilna potrzeba jego wzmacniania i rozbudowy kadrowej oraz modernizacji technicznej. Dotyczy to również innych jednostek wojskowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych we wschodniej części naszego kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje wysiłki, aby nasze Siły Zbrojne we współdziałaniu z wojskami NATO, a w szczególności z  armią amerykańską mogły zapewnić w sposób skuteczny bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo mieszkańców terenów położonych blisko tzw.  przesmyka suwalskiego. Temu służy m.in. uchwalona niedawno ustawa o obronie Ojczyzny”. 

Dalszą część swojej wypowiedzi poświęciłem Bitwie Warszawskiej i wnioskom, które wynikają z wydarzeń sprzed 102 lat dla współczesności i przyszłości, opierając ją na treści listu skierowanego przeze mnie do opinii publicznej z okazji Święta Wojska Polskiego.

W czasie trwania uroczystości wraz z Dowódcą Pułku płk. Krzysztofem Świderskim oraz Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach ppłk. Jarosławem Kowalewskim złożyliśmy wiązankę kwiatów przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego zlokalizowanego na terenie koszar.

Uroczystości zakończyły się defiladą żołnierzy 14. Pułku Przeciwpancernego.

Zobacz treść listu:  List z okazji Święta Wojska Polskiego

 

galeria zdjęć:

relacje medialne:

Ruszyły obchody Święta Wojska Polskiego

https://suwalki.naszemiasto.pl/suwalki-piknik-wojskowy-z-okazji-obchodow-swieta-wojska/ar/c1-8950375

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/217063