3 maja 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną Lilianną wziął udział w miejskich obchodach w 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wygłoszonym przemówieniu Poseł mówił o realnym i symbolicznym znaczeniu Konstytucji 3 Maja w ostatnich dwóch stuleciach w kontekście walk o niepodległość i zachowania ciągłości prawnej Państwa Polskiego oraz o nauce ,jaka płynie z tej tradycji dla nas współczesnych i dla przyszłych pokoleń. Refleksję odnoszącą się do wartości,jaką stanowiło w dziejach,stanowi dzisiaj i stanowić będzie zawsze posiadanie własnego niepodległego państwa Poseł zakończył apelem ,abyśmy wszystko,co czynimy w wymiarze lokalnym,regionalnym,krajowym czy europejskim odnosili do wspólnej troski o naszą Ojczyznę i kierowali się zawsze w sercach i umysłach przesłaniem z epitafium dedykowanego Ojczyźnie przez jej bohaterów,którzy ponieśli dla Niej najwyższą ofiarę: "Dla Ciebie,Polsko".

foto

foto

foto

foto

foto

foto