3 listopada 2023 roku (piątek) uczestniczyłem wraz z żoną w obchodach święta Hubertusa suwalskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. W tym roku obchody dnia Św. Huberta połączone były z jubileuszem 100-lecia działalności PZŁ.

Łowiectwo to pasja mocno zakorzeniona w polskiej tradycji. Działalność myśliwych nie polega tylko na organizowaniu polowań, ale przede wszystkim na prowadzeniu zrównoważonej działalności przyrodniczej. Polski model łowiectwa to wielkie dziedzictwo kulturowe oraz ważny element zachowania równowagi ekosystemu, bioróżnorodności i trwałości środowiska naturalnego.

Do licznie zgromadzonych myśliwych i leśników powiedziałem m.in.: „Wyrażam wdzięczność wszystkim polskim myśliwym i leśnikom za racjonalną gospodarkę leśną i troskę o równowagę w przyrodzie. Mam nadzieję, że żadne lewackie ideologie, z którymi mamy ostatnio do czynienia w Europie i w Polsce, nie będą w stanie zakwestionować i podważyć ważnej roli wobec przyrody, gospodarki i polskiej kultury, jaką wypełniacie swoją aktywnością, a jeśli będą takie próby, powinniśmy im wspólnie stanowczo się przeciwstawić”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://www.suwalki24.pl/article/1,hubertus-w-suwalkach-darz-bor-zdjecia