11 listopada 2017 roku wziąłem udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Rozpoczęła je Msza Święta w Konkatedrze pw. św. Aleksandra. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy Suwałk oraz reprezentacje Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Wojska Polskiego.

Podczas apelu na Placu powiedziałem, że odradza się i przeżywa renesans polski patriotyzm, zwłaszcza wśród młodych, a na naszych oczach ideologia lewicowo-liberalna czy wręcz lewacka przegrywa. Podkreśliłem również, że Polsce potrzeba teraz mądrej jedności w reformowaniu kraju i odsunięcia patologii, jakie narastały w PRL-u oraz przez ostatnie 25 lat III RP. Zaapelowałem, aby mimo dzielących nas różnic czynić wszystko, by dobrze przygotować się do wielkiego jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości, który będziemy obchodzić za rok.

Podczas uroczystości w asyście komendantów służb mundurowych oraz przedstawicieli Wojska złożyłem kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie obchodów oczytano również niepodległościowy Apel Pamięci, a żołnierze 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oddali salwę honorową.

Ważnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Wojsku.

 

Relacje medialne:

https://radio5.com.pl/obchody-swieta-niepodleglosci-2/

http://bialystok.tvp.pl/34777742/lekcja-historii