3 marca 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Suwałkach, zorganizowanych pod moim patronatem.

Podczas uroczystości w asyście szefów podlaskich służb mundurowych – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Daniela Kołnierowicza, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Wendta i Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorza Biziuka oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Dowódcy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach ppłk. Krzysztofa Świderskiego złożyłem kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy 41 Pułku Piechoty Armii Krajowej.

Wiązanki kwiatów złożyły również m. in. delegacje harcerzy, Lasów Państwowych, „Solidarności”, Służby Więziennej oraz przedstawiciele wielu innych instytucji.

Częścią uroczystości pod Pomnikiem była salwa honorowa i Apel Pamięci w wykonaniu kompanii honorowej 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

 

Dalsza część obchodów odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

W swoim wystąpieniu powiedziałem, że o świadectwie Żołnierzy Wyklętych trzeba mówić więcej i głośniej. Podjęli oni heroiczną walkę o prawdziwą niepodległość naszej Ojczyzny, za co byli szykanowani, torturowani i zabijani. Pamięć o bohaterach antykomunistycznego podziemia niepodległościowego miała być wymazana ze zbiorowej świadomości Polaków. Dopiero w ostatnim czasie dzięki uzyskaniu wpływu na życie publiczne przez siły patriotyczne stworzone zostały warunki polityczne do zapewnienia im należnego miejsca w historii Polski. Mimo to trzeba jeszcze wiele robić, aby wiedza o Żołnierzach Niezłomnych na trwałe stała się ważną częścią zbiorowej świadomości, zwłaszcza młodych pokoleń Polaków, ponieważ pamięć i szacunek dla przodków powinny być fundamentem wspólnoty narodowej.

Podziękowałem również wszystkim, którzy włączyli się w organizację obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Suwałkach oraz przedstawicielom licznych instytucji i mieszkańcom za udział w uroczystości, podkreślając, że wzmocni to ducha patriotycznego w tej części Polski.

Inicjatywę służącą godnemu upamiętnieniu i przywróceniu do narodowej świadomości żołnierzy antykomunistycznego podziemia podjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. prof. Lech Kaczyński, który w lutym 2010 roku złożył w Sejmie projekt ustawy o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Po tragicznej śmierci Prezydenta w Katastrofie Smoleńskiej Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z licznymi organizacjami kombatanckimi kontynuowało jego starania, które zostały zakończone przyjęciem 3 lutego 2011 roku odpowiedniej ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach mogąca pomieścić 250 osób była szczelnie wypełniona. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu dr Jarosława Schabieńskiego na temat Żołnierzy Wyklętych z terenu północno-wschodniej Polski, a następnie koncertu poświęconego Żołnierzom Niezłomnym w wykonaniu augustowskiego zespołu „Teatr Piosenki”.

Zespół w składzie Marta Jackiewicz, Julita Bożewicz, Patrycja Bożewicz, Sandra Bożewicz, Elżbieta Granacka, Kacper Jonik, Grzegorz Stankiewicz i Szymon Jaworowski zaprezentował utwory Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Reżyserem tego widowiska muzycznego jest Elżbieta Granacka.

W obchodach uczestniczyli również m. in. Ksiądz Prałat Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/36249091/o-niezlomnych-w-suwalkach

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152875

https://radio5.com.pl/obchody-pod-patronatem-j-zielinskiego/

http://niezalezna.pl/218611-zielinski-o-zolnierzach-wykletych-trzeba-mowic-wiecej-i-glosniej