1 marca 2012 roku z inicjatywy organizacji kombatanckich odbyły się w Suwałkach uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych w związku z obchodzonym po raz drugi w powojennej historii Polski Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Program obchodów obejmował mszę świętą w kościele parafialnym pw. błg. Anieli Salawy w Suwałkach,podczas której okolicznościową homilię wygłosił Ksiądz Prałat Stanisław Wysocki,Prezes Zarządu Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci symbolizujących powojenny opór wobec okupacji sowieckiej i komunistycznej władzy w Polsce. Posła Jarosława Zielińskiego,który nie mógł bezpośrednio uczestniczyć w uroczystościach w związku z obradami Sejmu reprezentowała żona Lilianna oraz asystent posła Robert Wagner. Oddali oni hołd w imieniu Jarosława Zielińskiego Żołnierzom Wyklętym i złożyli wiązankę kwiatów w miejscach pamięci.

3 marca 2012 roku (sobota) z inicjatywy posła Jarosława Zielińskiego odbyła się w Archiwum Państwowym w Suwałkach druga część obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas zorganizowanej konferencji,w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich,księża,harcerze i młodzież szkolna oraz inne zainteresowane osoby poseł Jarosław Zieliński przypomniał istotę czynu niepodległościowego Żołnierzy Wyklętych,ich rolę i ofiary w walce o prawdziwą niepodległość Rzeczypospolitej i podkreślił,że Ich walka powinna być jednym z fundamentów budowy niepodległego Państwa Polskiego po odzyskaniu suwerenności po 1989 roku (tak się niestety jednak nie stało). Wiedza o walce podziemia niepodległościowego lat 1944-1955 (ostatni z walczących żołnierzy został zabity w 1963 roku) jest wciąż niewystarczająca i słabo obecna w programach szkolnych oraz w świadomości zbiorowej.

Podczas konferencji zgromadzeni wysłuchali wykładu Krzysztofa Skłodowskiego pt. „Żołnierze Wyklęci Suwalszczyzny” oraz zapoznali się z dwiema prezentacjami filmowymi: rekonstrukcją historyczną przygotowaną przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i etiudą filmową „I nie ma człowieka” zrealizowaną przez trójkę uczniów Niepublicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach pod kierunkiem pana Grzegorza Kalejty (Joanna Lewoc,Zuzanna Bilbin,Kacper Rozmysłowski) w ramach konkursu edukacyjnego „Rówieśnicy”. Poseł Jarosław Zieliński oddając hołd Żołnierzom Wyklętym zapowiedział,że w przyszłym roku zostaną ukazane i wyróżnione sylwetki konkretnych osób – Żołnierzy Wyklętych z terenu Suwalszczyzny. Do współpracy w przygotowaniu przyszłorocznej uroczystości zaprosił Instytut Pamięci Narodowej,Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe,Muzeum Okręgowe i Archiwum Państwowe w Suwałkach oraz historyków zajmujących się badaniami naukowymi nad powojenną historią regionu.

foto

Kombatanci pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej

foto

Kombatanci przed tablicą upamiętniającą "Miejsce Kaźni Polaków" przy ulicy Kościuszki 72

foto

Małżonka Posła Pani Lilianna Zielińska składa kwiaty

foto

Małżonka Posła Pani Lilianna Zielińska w rozmowie z Panem Taraszkiewiczem

foto

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej

foto

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej

foto

Pan Krzysztof Skłodowski wygłasza wykład o Żołnierzach Wyklętych Suwalszczyzny

foto

Poseł Jarosław Zieliński i Tadeusz Radziwonowicz Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach

foto

Uczestnicy konferencji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

foto

Ks. Piotr Kępa i Poseł Jarosław Zieliński

foto

Uczestnicy konferencji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

foto

Uczestnicy konferencji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

foto

Uczestnicy konferencji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

foto

Uczestnicy konferencji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

foto

Pan Grzegorz Kalejta – nauczyciel i opiekun uczniów współtworzących etiudę filmową

foto

Uczniowie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (m.in. Joanna Lewoc,Zuzanna Bilbin i Kacper Rozmysłowski) – współtwórcy etiudy filmowej "I nie ma człowieka"

foto

Uczestnicy konferencji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

foto

Uczestnicy konferencji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych