4 lipca 2017 roku uczestniczyłem w obchodach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości,które odbyły się w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowano dorobek polskiej spółdzielczości oraz dyskutowano o jej problemach oraz perspektywach rozwoju.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem ważną rolę spółdzielczości,której tradycja sięga ponad 200 lat,kiedy to Stanisław Staszic walcząc o uwolnienie chłopów od pańszczyzny i ich uwłaszczenie utworzył „Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze” – fundację o charakterze spółdzielczym. Spółdzielczość jako forma własności oraz działalności gospodarczej i społecznej obejmuje wiele dziedzin. Od początku istnienia jej podstawowe cechy to solidarność,samopomoc,odpowiedzialność,demokracja,równość i sprawiedliwość. Podkreśliłem również,że spółdzielczość utrzymuje,wzmacnia i rozwija polski kapitał. 
W czasach,gdy obce przedsiębiorstwa przejmowały nasz majątek narodowy własność spółdzielcza podtrzymywała polski kapitał. Zaznaczyłem,że dowodem na to,że spółdzielczość ma przyszłość jest np. dynamicznie rozwijająca się spółdzielczość mieszkaniowa,bankowa,rolna (w tym mleczarska) czy handlowa.

Hasło tegorocznych obchodów „Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony” podkreśla również,że forma ta sprzyja rozwojowi ekonomicznemu słabszych podmiotów życia gospodarczego oraz stwarza osobom,które nie dysponują wystarczającymi własnymi możliwościami szanse na realizację przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.
Podczas uroczystości zwiedziłem Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce mieszczące się w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej.

foto

foto

foto

foto