W dniach 6-9 maja 2016 roku uczestniczyłem w uroczystościach Dnia Strażaka zorganizowanych na terenie województwa podlaskiego – w Zambrowie (6 maja),Suwałkach (7 maja),Sejnach (7 maja),Kolnie (8 maja),Rajgrodzie (8 maja) i Wysokiem Mazowieckiem (9 maja). W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe,nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W swoich wystąpieniach informowałem,że aktualnie przygotowywana jest nowa edycja programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Ustawa będzie obejmowała wszystkie służby podległe MSWiA,w tym – co jest nowością –  również Ochotnicze Straże Pożarne. Środki finansowe z programu modernizacji służb posłużą m. in. wzmocnieniu systemu ratowniczo-gaśniczego w naszym kraju. Informowałem również o nowych zasadach udzielania dotacji z budżetu państwa,które zostały wprowadzone od tego roku budżetowego. Pozwolą one na optymalne i efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom strażaków ochotników z małych jednostek w gminach pod kątem wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy oraz środki ochrony osobistej.

W uroczystościach na terenie województwa podlaskiego wzięli udział: nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP,samorządowcy,Księża Kapelani Straży Pożarnej,a przede wszystkim Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na każdym spotkaniu ze strażakami wyrażałem głębokie uznanie dla ich ofiarnej służby realizowanej zgodnie z ich zawołaniem „Bogu na chwałę,ludziom na pożytek” oraz życzyłem satysfakcji z wypełnianej misji wobec społeczeństwa i szczęśliwych powrotów z każdej akcji ratowniczej.

foto

Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Suwałkach

foto

Obchody Dnia Strażaka w Suwałkach

foto

Obchody Dnia Strażaka w Suwałkach

foto

Obchody Dnia Strażaka w Suwałkach

foto

Obchody Dnia Strażaka w Suwałkach

foto

Obchody Dnia Strażaka w Sejnach

foto

Obchody Dnia Strażaka w Kolnie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Kolnie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Kolnie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Rajgrodzie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Rajgrodzie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Rajgrodzie

foto

Obchody Dnia Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem

foto

Obchody Dnia Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem

foto

Obchody Dnia Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem

foto

Obchody Dnia Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem