W dniach 22-23 maja 2016 roku uczestniczyłem w powiatowych uroczystościach Dnia Strażaka zorganizowanych na terenie województwa podlaskiego – w Hajnówce (22 maja) i Bielsku Podlaskim (23 maja). W trakcie obchodów zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe,nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystościach wzięli udział: nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP,przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz podmiotów i instytucji na co dzień współpracujących ze Strażą Pożarną,Księża Kapelani Straży Pożarnej,a przede wszystkim Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości podziękowałem strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz naszego bezpieczeństwa oraz życzyłem im szczęśliwych powrotów z każdej akcji ratowniczej. W swoich wystąpieniach informowałem także o przygotowywanej aktualnie nowej edycji programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020,jak również o nowych zasadach udzielania dotacji z budżetu państwa,które pozwolą na optymalne i efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom strażaków ochotników pod kątem wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy oraz środki ochrony osobistej.

foto

foto

foto