13 marca 2023 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w obchodach Dnia Sołtysa zorganizowanych przez Wójta Gminy Łomża w sali bankietowej „Gracja” w Starych Kupiskach.

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi z Gminy Łomża, Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, Przewodniczący Rady Gminy Łomża Sławomir Zacharczyk, Radni Rady Gminy oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dr Maciej Borzyszkowski. Uroczysty charakter spotkania podkreślił występ Kapeli Kurpiowskiej Gminy Łomża. Podczas uroczystości wraz z Wójtem Piotrem Kłysem przekazaliśmy sołtyskom i sołtysom z Gminy Łomża specjalne gratulacje i upominki. 

W swoim wystąpieniu powiedziałemm.in.: „Funkcja sołtysa to pierwszy szczebel demokracji przedstawicielskiej. Cieszący się zaufaniem i autorytetem, dobry sołtys jest dla społeczności lokalnej kimś ważnym i niezastąpionym. Nikt tak dobrze jak on nie zna potrzeb mieszkańców swojej wsi i to w pierwszej kolejności do niego zwracają się oni o pomoc i radę”.

Podczas spotkania odbyła się inauguracja i promocja programu Sołtys Promotorem Czystego Powietrza, którą zaprezentował Prezes WFOŚ i GW w Białymstoku dr Maciej Borzyszkowski. Przekazał sołtysom materiały informacyjne, a eksperci WFOŚ i GW przedstawili podstawowe zagadnienia i warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc uzyskać finansowe wsparcie na termomodernizację domów. Celem programu jest wzmocnienie współpracy z sołtysami, którzy jako liderzy społeczności lokalnej mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, cieszą się ich zaufaniem. Informacje pozyskane od sołtysów, ich opinie na temat wdrażania programu oraz najnowszych zmian w programie będą cennym wkładem w dalszy rozwój programu „Czyste Powietrze”. Wspólnie z Prezesem WFOŚ i GW wręczyliśmy Wójtowi Gminy Łomża Piotrowi Kłysowi statuetkę „Ambasadora Czystego Powietrza”. Gmina Łomża jest trzecią – po Białymstoku i Suwałkach jednostką samorządu terytorialnego pod względem wykorzystania programu ” Czyste Powietrze” przez jej mieszkańców.

Galeria zdjęć: