24 września 2009 roku poseł Jarosław Zieliński na zaproszenie Dyrektora Izby Celnej gen. Mirosława Sienkiewicza uczestniczył w obchodach Dnia Służby Celnej w Białymstoku. Poseł złożył celnikom i pracownikom administracji celnej życzenia w dniu ich święta oraz podziękował im za profesjonalizm i coraz wyższe standardy etyczne,jakimi polska Służba Celna wykazuje się w wypełnianiu zadań na rzecz państwa. Przypomniał,że co najmniej jedna trzecia dochodów budżetu państwa jest wynikiem działalności Służby Celnej (cło,akcyza). „Służba Celna- powiedział Jarosław Zieliński – jest niedużą,kilkunastotysięczną formacją,ale jej znaczenie dla funkcjonowania państwa jest olbrzymie. Dlatego państwo powinno o nią dbać i wyposażać ją w odpowiednie instrumenty skutecznego działania”. W tym kontekście poseł Jarosław Zieliński przypomniał spory i kontrowersje,jakie towarzyszyły pracom nad nową ustawą o Służbie Celnej,która obecnie wchodzi w życie. Rząd PO- PSL szczyci się tą ustawą,tymczasem nie rozwiązała ona wielu ważnych problemów: pragmatyki zawodowej,uprawnień emerytalnych,potrzeby głębokiej modernizacji tej formacji,nie dała także wystarczających instrumentów do walki z szarą strefą i przemytem.

”W aktualnych warunkach politycznych- powiedział Poseł- lepszej ustawy nie dało się uchwalić. Będziemy monitorować jej funkcjonowanie,a gdy zajdzie taka potrzeba- podejmiemy działania,by ją zmodyfikować.”

Poseł Jarosław Zieliński życzył celnikom efektywnego wypełniania służby,satysfakcji zawodowej,szacunku ze strony państwa i społeczeństwa oraz wszelkiego dobra im samym,ich rodzinom i najbliższym.

foto

foto

foto

foto