21 września 2016 roku wziąłem udział w uroczystości z okazji Dnia Służby Celnej i Dnia Skarbowości,która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Finansów.

W swoim wystąpieniu podziękowałem funkcjonariuszom i pracownikom Służby Celnej oraz pracownikom służb skarbowych za Ich zaangażowanie i pracę dla dobra państwa i obywateli. Przypomniałem także nasze wspólne działania ze związkami zawodowymi Służby Celnej przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie uznania prawa celników do objęcia ich emerytalnym systemem zaopatrzeniowym. Wspomniałem także o wysiłkach Ministerstwa Finansów zmierzających do usprawnienia administracji celno-skarbowej w celu zapewnienia należnych dochodów do budżetu państwa. Podkreśliłem także dobrą współpracę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Finansów w dziedzinie bezpieczeństwa,przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz w walce z przestępczością gospodarczą.

Podczas uroczystości zostałem odznaczony przez Ministra Finansów Złotą Odznaką "Zasłużony dla Służby Celnej" (zob. legitymację). To wyróżnienie to dla mnie ogromny zaszczyt.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto