7 października 2016 roku wziąłem udział w obchodach Dnia Ratownictwa Medycznego,który jak co roku świętowała Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele pw. Krzyża Świętego pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w intencji osób pełniących służbę w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wszystkich pełniących służbę ratowniczą w jednostkach współpracujących z systemem: w Policji,Straży Pożarnej i jednostkach społecznych.

Główna część uroczystości rozpoczęła się od ślubowania 11 młodych adeptów – nowych ratowników Grupy Ratowniczej "Nadzieja". Następnie jednostce przekazane zostały dwa samochody – terenowy,który jest w ich użytkowaniu już od jakiegoś czasu i wykorzystywany jest do akcji poszukiwawczych,a także ambulans,który w połowie dofinansowany został przez Miasto Łomżę.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że Grupa Ratownicza z Łomży licząca 140 wolontariuszy stanowi niezwykle ważną inicjatywę społeczną,wyjątkową w skali całego kraju. Powstała dzięki pasji i zapałowi i jest dzisiaj dużym wsparciem dla państwowego sytemu ratowniczego,ale także dla innych służb. Grupa współpracuje ze służbami mundurowymi podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaznaczyłem,że zostaną one zobligowane do jeszcze ściślejszej niż dotychczas współpracy z łomżyńskimi ratownikami. Podziękowałem wszystkim ratownikom za to,że tak aktywnie włączają się w służbę dla ludzi,a Księdzu Radosławowi Kubłowi – założycielowi i koordynatorowi Grupy – że inicjatywa wciąż tak pięknie się rozwija. Warto podkreślić,że Grupa Ratownicza "Nadzieja" prowadzi także działalność edukacyjną poprzez liczne szkolenia dot. m. in. udzielania pierwszej pomocy.
Celem Grupy Ratowniczej SPR „Nadzieja” jest świadczenie pomocy medycznej poprzez prowadzenie działalności ratunkowej w zespołach ratownictwa medycznego oraz w zespołach pierwszej pomocy,niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,prowadzenie działań poszukiwawczych,ale przede wszystkim upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej
pomocy.

Uroczystość Dnia Ratownictwa Medycznego połączona została z powołaniem na Komendanta Miejskiego Policji w Łomży kom. Marka Sienkiewicza,który dotychczas pełnił obowiązki szefa łomżyńskich policjantów. Wręczenia aktu powołania dokonałem wraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto