19 lutego 2011 roku na zaproszenie Konsula Republiki Litewskie Liudvikasa Milasiusa poseł Jarosław Zieliński wraz z małżonką Lilianną Anną uczestniczył w uroczystych obchodach 93 .rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę,które odbyły się w „Domu Litewskim” w Sejnach.

Poseł złożył narodowi i państwu litewskiemu życzenia pomyślnego rozwoju w dobrosąsiedzkich relacjach z Polską i innymi krajami NATO i Unii Europejskiej. Przywołał paralelność dziejową losów Rzeczypospolitej i Litwy podkreślając,że kiedy Polska traciła niepodległość,traciła ją również Litwa,a kiedy Polska ją odzyskiwała,odzyskiwała ją też Republika Litewska. Tak było w 1918 roku,kiedy Polska odzyskała swoją państwowość po 123 latach rozbiorów,a Litwa po 120 latach niewoli rosyjskiej,tak też było po półwieczu zniewolenia sowieckiego w 1989 (Polska) i 1991(Litwa).

Jarosław Zieliński podkreślił,że miarą dojrzałego partnerstwa państw i wypełniania współczesnych europejskich standardów cywilizacyjnych jest wzajemne dobre traktowanie swoich mniejszości narodowych – litewskiej w Polsce i polskiej na Litwie,a z tym – jak wiemy – są pomimo deklarowanej woli spore kłopoty.