18 maja 2019 roku (sobota) wziąłem udział w obchodach trzydziestej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które odbyły się w Suwałkach. Harcerską Galę poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia.

W swoim wystąpieniu podziękowałem harcerzom za ich szlachetną aktywność podkreślając, że ma ona szczególne znaczenie w dzisiejszym świecie:

Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie chcą być członkami takich organizacji jak harcerstwo. Uczy ono wielu dobrych cech, postawy, porządku, przywiązania do tradycji i aktywności. Młodzież uczy się również odpowiedzialności za wspólnotę. We współczesnym świecie, zdominowanym przez internet, aktywność harcerska jest niezwykle cenna. Przenosi się ona również na przyszłość i postawy młodych ludzi w dorosłym życiu.

W swoim wystąpieniu przywołałem wymowne słowa hymnu ZHR: „Ramię pręż, słabość krusz, ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ!” oraz przesłanie jubileuszowej uroczystości harcerskiej: wiem kim jestem, skąd przychodzę, dokąd zmierzam.

Podczas gali harcerze zaprezentowali specjalny program artystyczny. Działające w Suwałkach drużyny niezależnego harcerstwa wstąpiły do nowej organizacji na zjeździe założycielskim ZHR-u w 1989 roku.