11 listopada 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w suwalskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Konkatedrze św. Aleksandra, a ich główna część odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W swoim wystąpieniu przywołałem cytat z konstytucji kwietniowej z 1935 roku, mówiący o tym, że państwo polskie jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a każde pokolenie jest obowiązane wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa:

Kolejne pokolenia walczyły o to, co ziściło się w 1918 roku – odzyskanie niepodległości. Nasi ojcowie i dziadkowie przeżyli wojnę, my nieco młodsi przeżyliśmy okres stanu wojennego, przeżyliśmy okres, kiedy Polska nie była państwem w pełni suwerennym. Dziś mamy niepodległą, demokratyczną i suwerenną Polskę i musimy postawić sobie pytanie, co należy do obowiązków naszego pokolenia. Trzeba umacniać naszą niepodległość, wzmacniać bezpieczeństwo i czynić nasz naród coraz silniejszą wspólnotą.

Dzień wcześniej w Klubie Garnizonowym odbył się piknik militarny pod hasłem „Służymy Niepodległej”, w czasie którego goście mogli obejrzeć sprzęt wojskowy i wspólnie zaśpiewać pieśni wojskowe. Suwalczanie mogli też porozmawiać z żołnierzami oraz złożyć wniosek o powołanie do służby wojskowej:

Piknik wojskowy w Suwałkach zgromadził bardzo dużo osób, zarówno dorosłych jak i młodzieży, śpiewaliśmy wspólnie pieśni patriotyczne, w tym pieśń Pierwszej Brygady – to łączy i buduje wspólnotę. Bardzo się z tego cieszę, że wśród nas jest młodzież klas mundurowych, są rodzice z dziećmi – to służy wzmacnianiu patriotyzmu i dobrze służy naszemu bezpieczeństwu i niepodległości, a nie ma bezpieczeństwa militarnego bez silnej armii i dobrych sojuszy.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/175764

https://bialystok.tvp.pl/45273611/sluzymy-niepodleglej

http://www.suwalki.info/informacje-25553-Narodowe_%C5%9Awieto_Niepodleglosci.html

https://radio5.com.pl/swieto-niepodleglosci-suwalki/

 

Obchody Święta Niepodległości

 

Piknik militarny „Służymy Niepodległej”