27 października 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w obchodach 100-lecia powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które odbyły się w Klubie 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Podczas uroczystości podkreśliłem znaczenie patriotyzmu w codziennej służbie i pracy żołnierzy oraz pracowników wojska. Podziękowałem im za profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków oraz godne reprezentowanie wojska w środowisku cywilnym oraz życzyłem sukcesów w służbie i pracy dla dobra Wojska Polskiego oraz satysfakcji z wypełnianych zadań.

27 października 1918 roku wydano Tymczasową Ustawę o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej, która powołała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Dzień 27 października został ustanowiony Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

W obchodach wzięli udział m. in. Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Zbigniew Redziak, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych oraz przedstawiciele służb mundurowych województwa podlaskiego, księża kapelani, przedstawiciele związków kombatanckich, a także innych instytucji współpracujących z Terenowymi Organami Administracji Wojskowej.