23 kwietnia 2017 roku w Suwałkach odbyły się obchody upamiętniające Księdza Jerzego Zawadzkiego w 10. rocznicę śmierci. Zorganizowali je wraz ze mną: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Suwałkach,Oddział Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Suwałkach oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach. 
Obchody rozpoczęły się odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej Księdza Prałata Jerzego Zawadzkiego w Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,do którego powstania przyczynił się właśnie Ksiądz Jerzy. 

Wspominając Księdza Jerzego Zawadzkiego podkreśliłem,że potrafił On,jak mało kto,realizować swoim życiem biblijną zasadę mówiącą o tym,że nie można jednocześnie służyć Bogu i mamonie. Wykazywał wielką wrażliwość na potrzeby ludzi chorych,niepełnosprawnych,wykluczonych społecznie i potrzebujących pomocy. Potrafił dzielić się z potrzebującymi wszystkim,co posiadał nie przywiązując się do dóbr materialnych. Wiedział,że ważne jest tylko to,co jest duchowe – wartości duchowe,które przetrwają dłużej niż kruche i krótkie życie każdego z nas.

Po uroczystości w Szkole zebrani udali się na cmentarz parafialny przy ul. Bakałarzewskiej,aby złożyć kwiaty i zapalić znicze przy grobie Księdza Jerzego Zawadzkiego. Następnie w Konkatedrze pw. św. Aleksandra odbyła się Msza Święta w intencja w śp. Księdza Prałata Jerzego Zawadzkiego,który 25 kwietnia 2007 roku został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Profesora Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnim punktem obchodów były uroczystości w Państwowej Szkole Muzycznej,gdzie odbył się m. in. koncert chóru „Viva Musica” poświęcony pamięci Księdza Jerzego. Wręczyłem tam laureatom Konkursu „Ksiądz Jerzy Zawadzki – suwalski kapłan” tabliczki pamiątkowe,listy gratulacyjne oraz nagrody. Konkurs służy utrwalaniu wartości propagowanych przez Księdza Jerzego Zawadzkiego,jak również upowszechnianiu i utrwalaniu pamięci o Księdzu i Jego dziełach,które do dziś przynoszą swoje dobre owoce.

Ksiądz kanonik Jerzy Zawadzki był kapłanem obdarzonym wieloma charyzmatami. Mamy w żywej pamięci Jego homilie,pełne mądrej refleksji o życiu i zbawieniu,o człowieku,Ojczyźnie i świecie. Towarzyszące im uczucia wynikały z zaangażowania i troski Księdza Jerzego o los suwalczan oraz przyszłość Polski i Kościoła. Niezależnie od warunków i okoliczności stawał zawsze w obronie prawdy,wolności i godności ludzkiej. Solidaryzował się z tymi,którzy mieli odwagę przeciwstawiać się złu i wspierał ich działalność. Swoim życiem i praktyką kapłańską pokazywał,jak należy realizować hasło miłości bliźniego. Udzielał pomocy polskiej Solidarności,tworzył organizacje i instytucje,których misją było szerzenie edukacji,pogłębianie wiary i kultury religijnej,rozwijanie świadomości społecznej i narodowej oraz prowadzenie działalności charytatywnej i niesienie pomocy najsłabszym. Z Jego inicjatywy powstała w Suwałkach Filia Instytutu Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,punkt konsultacyjny Akademii Teologii Katolickiej,potem Ośrodek Studiów Teologicznych i Wyższa Szkoła Służby Społecznej. W 1993 roku Ksiądz Prałat Jerzy Zawadzki urzeczywistniając ideę objęcia edukacją szkolną i wychowaniem dzieci nierealizujących w sposób systematyczny obowiązku szkolnego doprowadził do utworzenia pierwszej w Polsce szkoły dla dzieci romskich,która swoim oddziaływaniem obejmowała później również dorosłych. Zorganizował także świetlicę środowiskową,Parafialny Ośrodek Pomocy Biednym i Uzależnionym,Ośrodek Ochrony Matki i Dziecka oraz Centrum Interwencji Kryzysowej. Był współpracownikiem Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego,organizując pomoc dla internowanych w stanie wojennym działaczy Solidarności i ich rodzin. Mieszkańcy Suwałk uznawali księdza Jerzego Zawadzkiego za nieformalnego kapelana Solidarności,a po przełomie lat 1989/1990 – za kapelana środowisk patriotycznych. Na prośbę środowisk solidarnościowych i prawicowych od 12 grudnia 2004 roku w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa były odprawiane przez księdza proboszcza Jerzego Zawadzkiego comiesięczne msze święte w intencji Ojczyzny.

Zasługi śp. Księdza Jerzego Zawadzkiego były dostrzegane nie tylko przez społeczność Suwałk,ale również przez władze państwowe i kościelne. W 2000 roku Ksiądz został laureatem Nagrody Prymasa Polski,a w 2001 został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ksiądz proboszcz Jerzy Zawadzki został 25 kwietnia 2007 roku pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. profesora Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla przemian demokratycznych w kraju oraz działalność edukacyjną,społeczną i charytatywną prowadzoną na terenie Diecezji Ełckiej. To mi przypadł zaszczyt w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,chociaż okoliczności były smutne,udekorowania trumny śp. Księdza Prałata Jerzego Zawadzkiego tym wysokim odznaczeniem państwowym w dniu Jego pogrzebu.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto