21 stycznia 2013 roku uczestniczyłem w XXII sesji Rady Gminy Jeleniewo,której głównym punktem obrad była sprawa budowy na terenie Gminy elektrowni wiatrowych. Przedstawiłem swój punkt widzenia dotyczący minimalnej odległości od siedlisk ludzkich,które powinny być zachowywane przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji wiatraków oraz wpływu farm wiatrowych na walory krajobrazowe i turystyczne terenu,a także na cenę gruntów i kierunki rozwoju gminy. Poinformowałem zgromadzonych o inicjatywie ustawodawczej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość,który już kilka miesięcy temu złożył do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy ustanawiającej 3 kilometry jako minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań i siedlisk ludzkich. Mimo upływu czasu Marszałek Sejmu Ewa Kopacz nie skierowała jeszcze tego projektu do prac sejmowych. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w najbliższym czasie przygotować obywatelski projekt ustawy dotyczący tego problemu,co powinno stanowić większą presję społeczną na rząd i koalicję rządową,aby nie blokowano ustawowego uregulowania tej ważnej kwestii. Obecna sytuacja powoduje,że mamy do czynienia z niekontrolowaną inwazją inwestycji wiatrowych w Polsce i szeregiem patologii z tym związanych.

W sesji Rady Gminy Jeleniewo uczestniczyło wielu mieszkańców Gminy zainteresowanych problematyką inwestycji wiatrowych. Oprócz radnych wzięli w niej udział sołtysi i mieszkańcy niektórych wsi. Jednym z uczestników sesji był Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Leszek Dec,który również przedstawił swoje stanowisko w sprawie farm wiatrowych.

foto