18 stycznia 2013 roku uczestniczyłem w XXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta na 2013 rok. Realizując swoje wcześniejsze zobowiązanie poinformowałem radnych Rady Miejskiej o wynikach moich analiz i rozmów w sprawie potrzeby i możliwości zmiany przepisów ustawy regulującej funkcjonowanie miast i gmin uzdrowiskowych. W mojej ocenie przepisy te powinny zostać znowelizowane i zracjonalizowane w ten sposób,aby możliwe było harmonijne rozwijanie działalności uzdrowiskowej oraz rozwój społeczno-gospodarczy miast o statusie uzdrowiska. Poinformowałem również o zagrożeniach związanych z brakiem modernizacji infrastruktury kolejowej oraz wyłączeniem części linii kolejowych z użytkowania. Groźba ta w województwie podlaskim dotyczy przede wszystkim linii kolejowej na trasie Sokółka-Augustów-Suwałki. Rada Miejska w Augustowie uchwaliła podczas sesji protest w tej sprawie. Stanowisko Rady Miejskiej w Augustowie zostało uwzględnione przeze mnie w interpelacji poselskiej w sprawie zagrożenia likwidacją linii kolejowej Sokółka-Augustów-Suwałki,którą 21 stycznia 2013 roku skierowałem do Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka.

http://augustowskireporter.pl/574-xxiii-sesja-rady-miejskiej.html