30 stycznia 2013 roku wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej w Suwałkach,której jednym z najważniejszych punktów była sprawa zagrożenia likwidacją lin ii kolejowej na odcinku Suwałki – Augustów – Sokółka. W wystąpieniu skierowanym do radnych i zaproszonych gości przedstawiłem informacje o podejmowanych przeze mnie działaniach dotyczących utrzymania przebiegu linii kolejowej Rail Baltica przez Sokółkę – Augustów,potrzeby jak najszybszej jej modernizacji oraz zwiększenia liczby połączeń kolejowych z Suwałk do Białegostoku i Warszawy. Zaapelowałem do Prezydenta i Rady Miejskiej o aktywność w walce na rzecz utrzymania linii kolejowej Suwałki – Augustów – Sokółka,bowiem jej likwidacja, wobec odsuwającej się w czasie budowy obwodnicy Suwałk i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy, spowodowałaby wykluczenie komunikacyjne Suwałk i północno – wschodniej części województwa podlaskiego,a co za tym idzie – skazałaby ten region na jeszcze większą peryferyzację . Rada Miejska w Suwałkach przyjęła jednogłośnie stanowisko domagające się utrzymania komunikacji kolejowej na trasie Suwałki – Augustów- Sokółka do Białegostoku i Warszawy.