22 czerwca 2016 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone pilotażowemu programowi dotyczącemu interaktywnej mapy zagrożeń bezpieczeństwa,który startuje w lipcu bieżącego roku. Program zostanie pilotażowo uruchomiony na Pomorzu,w województwie podlaskim oraz w garnizonie stołecznym. Podczas prezentacji zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z Komendantem Głównym Policji i szefem Biura Prewencji KGP przybliżyłem zasady programu. Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierać się będą na trzech filarach. W pierwszym filarze będą gromadzone informacje z policyjnych systemów informatycznych,drugi filar będzie stanowić część interaktywną z bezpośrednim udziałem mieszkańców,przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Trzeci filar opierać się będzie o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Mapa pomoże wskazać miejsca,na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach,a jeśli informacje okażą się prawdziwe,zostaną wprowadzone na mapę. Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań,podczas których mieszkańcy zgłaszali uwagi,mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. Tylko w województwie pomorskim ogółem zrealizowanych zostało ponad 800 takich spotkań,w których uczestniczyło niemal 15 tysięcy mieszkańców.

Podczas spotkania w Gdańsku wręczyłem 12-letniemu Marcelowi z powiatu lęborskiego medal „Młodego Bohatera” stanowiący wyróżnienie dla dzieci i młodzieży do lat 18,które wykazały się wzorową postawą i przyczyniły do ocalenia zdrowia i życia innych osób. Podziękowałem chłopcu za jego reakcję,dzięki której życie rannego,leżącego na ulicy mężczyzny zostało uratowane. Akcja służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży,a Marcel jest czwartym laureatem nagrody.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto