2 grudnia 2020 roku (środa) złożyłem roboczą poselską wizytę w nowym posterunku Policji w Sztabinie (powiat augustowski).

Ze względu na epidemię koronawirusa odstąpiono od zorganizowania uroczystego otwarcia posterunku. Został on reaktywowany od 1 grudnia 2020 roku w nowo zbudowanym obiekcie w ramach odtwarzania posterunków Policji, masowo likwidowanych w latach rządów PO-PSL, kiedy zamknięto 418 spośród funkcjonujących 815 posterunków na terenie całego kraju oraz 17 posterunków na terenie województwa podlaskiego. Poprzedni posterunek w Sztabinie został zlikwidowany w 2013 roku, a obiekt, w którym on funkcjonował, został przeznaczony na inne cele. Posterunek w Sztabinie jest piętnastym posterunkiem reaktywowanym w województwie podlaskim i szóstym zlokalizowanym w nowym obiekcie, zbudowanym ze środków Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020, którego przygotowanie i realizację nadzorowałem jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2015-2019. Budowa obiektu posterunku w Sztabinie kosztowała około 1,5 mln zł. Działkę pod budowę posterunku przekazał samorząd gminy Sztabin. Pracujący w tym posterunku funkcjonariusze będą obsługiwali teren gminy Sztabin i gminy Bargłów Kościelny.

Przywracanie posterunków Policji zwiększa bezpieczeństwo społeczności lokalnych i jest jednym ze sposobów realizacji głoszonego przeze mnie hasła „Policja blisko ludzi i dla ludzi”, które utrwaliło się w praktyce działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/193201