8 lipca 2019 roku (poniedziałek) w Kajance (gmina Siemiatycze) uczestniczyłem w przekazaniu pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu siemiatyckiego. Zakupiono je w ramach realizacji zadania pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Liderem projektu była gmina Siemiatycze, a jej partnerami gminy: Nurzec Stacja, Perlejewo, Dziadkowice i Milejczyce. Pieniądze na zakup nowych samochodów dołożyło również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem bardzo ważną i cenną służbę polskich strażaków ochotników:

Służba strażaków jest niezwykle doceniania przez całe polskie społeczeństwo i cieszy się najwyższym społecznym zaufaniem. Zawsze wtedy, kiedy trzeba, dzielnie stajecie do pomocy, robicie ogromne wrażenie swoim profesjonalizmem, wyszkoleniem i oddaniem Bogu i bliźnim. Strażacy od pokoleń podtrzymują wielką tradycję i służą społeczeństwu. Za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni.

Gratuluję jednostkom OSP i samorządom gminnym, iż pozyskały tak nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze. Cieszę się, że jako przedstawiciel rządu i poseł tej ziemi mogłem pomóc w zakupie tych samochodów. Zapewniam, że taką pomoc, o ile tylko będzie możliwa, zawsze otrzymacie. Niech te samochody służą jak najlepiej. Byłoby dobrze, gdyby służyły one tylko do ćwiczeń, a nie do akcji, ale wiemy, że życie niesie różne zagrożenia.

Samochody trafiły do jednostek OSP Kajanka (gmina Siemiatycze), OSP Siemichocze (gmina Nurzec-Stacja), OSP Dziadkowice, OSP Perlejewo i OSP Milejczyce.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/43416438/samochody-dla-strazakow

https://www.siemiatycze.pl/news,1487,nowe-samochody-dla-strazakow-ochotnikow-z-powiatu-siemiatyckiego.html

http://www.podlasie24.pl/siemiatycze/region/nowe-samochody-dla-strazakow-ochotnikow-z-pieciu-gmin-powiatu-siemiatyckiego-2ad03.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/171304