24 kwietnia 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu siedmiu mikrobusów przeznaczonych dla Straży Granicznej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podkreśliłem, że zakup sprzętu to kolejny krok do unowocześnienia Straży Granicznej. Zakupy realizowane w ramach programu modernizacji służb mundurowych i innych funduszy służą temu, żeby potencjał wszystkich służb podległych MSWiA był coraz większy. Flota Straży Granicznej ma być wzbogacona o około tysiąc pojazdów. W 2017 roku z samego programu modernizacji dokonaliśmy zakupu 130 samochodów, w 2018 roku zakupimy kolejne 150. Oprócz tego do Straży Granicznej trafi m. in. sprzęt łączności, techniki operacyjnej i inne wyposażenie niezbędne do pełnienia służby. Środki z programu modernizacji pozwolą również na budowę i remont obiektów oraz podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Koszt zakupu przekazanych dziś samochodów to blisko 1,3 mln złotych. Siedmioosobowe mikrobusy charakteryzujące się nowoczesną konstrukcją wyposażone są w drzwi po dwóch stronach. Rozwiązanie to zapewnia sprawne opuszczanie samochodu. Ma to szczególne znaczenie w czasie wykonywania zadań przez funkcjonariuszy grup szybkiego reagowania.