27 września 2019 roku (piątek) uczestniczyłem w otwarciu nowoczesnej stacji obsługi pojazdów Straży Granicznej w Białymstoku. 

Budowa stacji obsługi pojazdów została sfinansowana z programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Podczas uroczystości podkreśliłem, że inwestycja ta przyczyni się do skutecznego wykonywania przez Straż Graniczną jej zadań związanych z bezpieczeństwem państwa i obywateli. Jest ona ważna z punktu widzenia logistyki i poprawy zaplecza technicznego formacji, aby służba ta była niezależna i mogła sama obsługiwać w zakresie technicznym swoje pojazdy.

W ramach inwestycji powstały: hala główna zawierające stanowiska obsługowo-naprawcze dla pojazdów do 3,5 t i powyżej 3,5 t, diagnostykę, stanowisko naprawy motocykli i pojazdów ATV, warsztat elektryczny, stanowisko wymiany ogumienia, pomieszczenie do ładowania akumulatorów, narzędziownia, pomieszczenia magazynowe, serwerownia z UPS oraz część administracyjna z zapleczem socjalnym – razem o powierzchni użytkowej ok. 1.300 m2.