14 maja 2022 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystym przekazaniu do użytku nowej sali widowiskowo – koncertowej wraz z garażami dla OSP w świeżo wybudowanym obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, przekazaniu do użytku samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Raczkach oraz samochodu do przewozu osób zakupionego ze środków antycovidowych jako nagrody dla Gminy Raczki za wysoki stopień zaszczepienia mieszkańców gminy przeciw koronawirusowi.

Nowy obiekt Gminnego Domu Kultury został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Raczki w wysokości 2 646 005,50 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 262 994,50 zł, dofinansowania z Narodowego Centruym Kultury w wysokości 891 000 zł i dofinansowania w wysokości 250 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego..

W uroczystości uczestniczyła wyjątkowo duża liczba mieszkańców Gminy Raczki, co w moim przekonaniu świadczy o wielkiej potrzebie powyższych inwestycji.

„Wszystkie te dzieła, które dzisiaj przekazujemy do społecznego użytkowania były możliwe dzięki dobrej współpracy rządowo – samorządowej oraz środkom z budżetu centralnego, które dzięki programom rządowym wspierają rozwój naszych gmin i powiatów. Mam satysfakcję, że mogłem skutecznie wesprzeć starania Wójta i Rady Gminy Raczki o pozyskanie funduszy na te przedsięwzięcia”.