Sprawa niejasności związanych z wykupem gruntów pod budowę obwodnicy Augustowa wzbudza wiele emocji wśród mieszkańców gminy Augustów,których nieruchomości znajdują się na trasie przebiegu zaprojektowanej obwodnicy. Właściciele gruntów zgłosili się do mojego biura poselskiego w Augustowie prosząc o pomoc w wyjaśnieniu szeregu nieścisłości związanych z tą inwestycją.

Z informacji jakie mi przedstawiono wynika,że mieszkańcy nie uzyskali konkretnej odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące budowy obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie poinformowała mieszkańców o terminie wykupu gruntów pod inwestycję oraz o zasadach,na jakich będzie się on odbywał. Nie jest znany przebieg obwodnicy,a wstępny projekt jest zdaniem większości mieszkańców nie do przyjęcia z uwagi na zbyt małą odległość od zabudowań czy przecięcie wartościowych gruntów rolnych. Bez ich zgody i wiedzy rozpoczęto prace geodezyjne,mające na celu wytyczenie trasy obwodnicy. Właściciele gruntów mają wątpliwości czy uzyskana przez nich kwota zrekompensuje straty poniesione z tytułu utraty wartości działek,które w przyszłości będą graniczyły z obwodnicą Augustowa. Dlatego domagają się by w przypadku,gdy pozostałe fragmenty ich pól nie będą nadawały się do użytku rolnego,Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odkupiła od nich całą nieruchomość,a nie jak jest obecnie planowane tylko jej część.

Zwróciłem się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o analizę i wyjaśnienie przyczyn zaistniałych niejasności. Podkreśliłem,że nieprzejrzyste zasady działania inwestora i wątpliwości związane z wykupem ziemi pod budowę obwodnicy Augustowa mogą wpłynąć na wydłużenie procesu wykupu gruntów,a co za tym idzie całej inwestycji.