Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu w dniu 30 lipca 2014 roku uznał,że należy lepiej uregulować w ustawie sprawy dot. kontroli operacyjnej i pozyskiwania danych telekomunikacyjnych i pocztowych po kontaktach obywateli. Rząd w ciągu minionego roku nie zrobił nic,aby wykonać wyrok Trybunału. Teraz,kiedy kończy się już obecna kadencja parlamentu Sejm zajął się w trybie pilnym i przy poparciu rządu projektem zmian w przepisach przedłożonych przez Senat (ustawa o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw). Jest to projekt źle przygotowany,a zaproponowane w nim przepisy stwarzają niebezpieczeństwo zbyt łatwej ingerencji w sferę prywatności obywateli oraz tajemnicę komunikowania się ich za pomocą telefonów,poczty czy internetu. Występując w dniu 4 sierpnia 2015 w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie złożyłem wniosek o odrzucenie w całości tego projektu ustawy. Służby ochrony państwa muszą mieć zagwarantowaną możliwość stosowania kontroli operacyjnej w zwalczaniu przestępczości,ale działania te muszą być precyzyjnie uregulowane w przepisach i pozostawać pod ścisłą kontrolą. Przepisów tych nie można tworzyć w pośpiechu i ”pisać ich na kolanie”,a tak postępuje obecna koalicja rządu PO – PSL.

Stenogramy z wystąpienia na stronach sejmowych: